ვიღიმი


გამოყენება :

ეს ემოტიკონი ღიმილს გამოხატავს.

  • {{(:)}} → ვიღიმი
  • {{(:)|14}} → ვიღიმი