ამ კატეგორიის მომხმარებლები თავს მიიჩნევენ შემდეგი ენის მცოდნედ: ბელორუსული.

ეს კატეგორია ამჟამად გვერდებს ან მედიას არ შეიცავს.