ამ კატეგორიის მომხმარებლები თავს მიიჩნევენ შემდეგი ენის მცოდნედ: ნორვეგიული ნიუნორსკი.

ეს კატეგორია ამჟამად გვერდებს ან მედიას არ შეიცავს.