მედიავიკი:Enotif body

ძვირფასო $WATCHINGUSERNAME,

$PAGEINTRO $NEWPAGE

ცვლილების მოკლე აღწერა: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT

დაუკავშირდით რედაქტორს: ელ.ფოსტა: $PAGEEDITOR_EMAIL ვიკი: $PAGEEDITOR_WIKI

შემდგომი ცვლილებების შესახებ შეტყობინებების მისაღებად ამ გვერდს კვლავ უნდა ესტუმროთ. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ თქვენ კონტროლის სიაში გათიშოთ შეტყობინების ფუნქცია ყველა გვერდისათვის.

ვიკიციტატა შეტყობინებათა სისტემა

-- შეტყობინების პარამეტრების ცვლილება https://ka.wikiquote.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90

თქვენი კონტროლის სიის პარამეტრების ცვლილება https://ka.wikiquote.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90

გვერდების ამოშლა თქვენი კონტროლის სიიდან $UNWATCHURL

დამატებითი ინფორმაცია $HELPPAGE

მოძიებულია „https://ka.wikiquote.org/wiki/მედიავიკი:Enotif_body“-დან