რედაქტირება

  • დახურულ პირში ბუზი ვერ შეგიფრინდება.

რედაქტირება

  • ეშმაკმა თავისი ასაკის გამო იცის ბევრი და არა იმის გამო, რომ ეშმაკია.
  • ერთსა და იმავე ქვას ორჯერ არ უნდა წამოკრა ფეხი.

რედაქტირება

  • იქ, სადაც ხანძარი იყო, ყოველთვის რჩება ფერფლი.

რედაქტირება

  • ხე, რომლიც თავიდანვე გადაზნექილი იყო, არასდროს გაიზრდება სწორი.