რაბინდრანათ თაგორი

ბენგალური პოეტი და ფილოსოფოსი

რაბინდრანათ თაგორი (7 მაისი, 1861 – 7 აგვისტო, 1941), ასევე ცნობილი როგორც Rabi Thakur — ბენგალელი ფილოსოფოსი, პოეტი, 1913 წელს ლიტერატურაში ნობელის პრემიის ლაურეატი.

დაე ეს იყოს ჩემი ბოლო სიტყვა, მე მჯერა სიყვარულის.
ღმერთს, დიდი შემოქმედს, შეუძლია გააღოს მთელი სამყარო ჩვენს თვალწინ ვიწრო სივრცეში.

ციტატები რედაქტირება

კჰონიკა რედაქტირება

  •  

გულწრფელობა ადვილია მაშინ, როცა სრული სიმართლის თქმას არ აპირებ.

  ციტატის წყარო: „ბენგალია“, გამომცემლობა ნაკადული, გვ.14


  •  

ვინც ბევრსა ფიქრობს იმაზე — სიკეთე ვქნაო, დრო აღარ ყოფნის, კეთილი იყოს.

  ციტატის წყარო: „ბენგალია“, გამომცემლობა ნაკადული, გვ.14


  •  

ბრძენნი ამბობენ, მოვა დრო და თქვენც ჩაქრებითო, — უთხრა ციცინათელამ ვარსკვლავებს.
ვარსკვლავებმა არაფერი უპასუხეს.
ვარსკვლავებს არ ეშინიათ, ციცინათელებად მიგვიჩნევენო.

  ციტატის წყარო: „ბენგალია“, გამომცემლობა ნაკადული, გვ.17


  •  

ყვავილთა ფურცლების წყვეტით ვერ მოიხვეჭ მათ სილამაზეს.

  ციტატის წყარო: „ბენგალია“, გამომცემლობა ნაკადული, გვ.17


  •  

წყალი ჭურჭელში გამჭირვალეა;
ზღვათა წყალი — განუჭვრეტელი.
მცირე ჭეშმარიტებას ნათელი სიტყვა ახლავს.
ჭეშმარიტებას უდიადესს — უსაზღვრო დუმილი.

  ციტატის წყარო: „ბენგალია“, გამომცემლობა ნაკადული, გვ.18


  •  

ღრუბლები ანიჭებენ მდინარეებს წყალთა სიუხვეს,
ხოლო თავად მთების იქით იმალებიან.

  ციტატის წყარო: „ბენგალია“, გამომცემლობა ნაკადული, გვ.18