მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

 
==თ==
*თოფლი მიდისდნება, მიწა რჩება
:Berf diçe erd dimîne
 
ანონიმური მომხმარებელი