ვიკიციტატა:ციტირებადობა: განსხვავება გადახედვებს შორის

მცირე თარგმნა
(ახალი გვერდი: {{განაწესი|ვც:ც}} {{ითარგმნება}} :'''ქვემოთ მოცემული წარმოადგენ...)
 
(მცირე თარგმნა)
#რამდენად „ციტირებადია“ კონკრეტული ''ციტატა'' იმისთვის, რომ იმსახურებს ვიკიციტატაში ჩართვას?
 
==''ვინმეს'' ან ''ვინმეზე'' ციტატები==
==Quotes ''by'' or ''about'' individuals==
The tests set forth below are directed only towards the propriety of including entries on actual persons, and including quotes that are by (or about) such persons. They are ''not'' intended to address the quotability of novels, films, or television shows, for which other criteria apply.
 
Further discussion of these concepts is set forth below.
 
===ციტატის ხარისხი===
===The Quality of the Quote===
It may be a very difficult and very subjective determination to say that one quote is "quotable" while another is not.
 
For a quote from a poem or other literature, the key is whether the exact words are notable. However, when quoting a scientist the notability of the underlying meaning may suffice even if the exact words the scientist used are not well known, for example [[Isaac Newton#Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)|Isaac Newton's]] statement of the laws of motion, [[Johannes Kepler]]'s statement of the laws of planetary motions, or [[Albert Einstein]]'s discussion of the Theory of Relativity.
 
====ციტატის სიგრძე====
====Length of the quote====
A quote must be long enough to convey some kind of information or sentiment, but not so long as to become a wear on the reader. Typically, the most quotable quotes are one line or two short lines. In rare cases, just a few words may become immortalized as a memorable quote: "[[w:Cogito ergo sum|Cogito ergo sum]]"; "[[w:Veni, vidi, vici|Veni, vidi, vici]]"; "[[w:Mass–energy equivalence|E=Mc<sup>2</sup>]]"; "[[w:Et tu, Brute?|Et tu, Brute?]]"; "[[The Simpsons|Eat my shorts]]". It is exceedingly difficult to find quotes of less than five words in English that convey sufficient information to merit inclusion, and most such quotes will be deleted unless they can be shown to have particular significance.
 
Plot revelations and other story-related statements are typically not quoteworthy for the general Wikiquote audience unless the words themselves mean something outside of the immediate context. Dialogue sections often stem from this: remember, we collect words that stand on their own, not just important plot points from stories. One exception to this is if some particular interchange in a film became exherently famous; thus, while it may not be quotable in the traditional sense, it is still significant (and therefore quotable, as it has been ''oft'' quoted). Such dialogue can come from frequent media usage, references in other sources, or even from a piece of material that is often parodied. An example of this is Kirk's exclamation ''"Khhhhaaaaaaaan!!!"'' from ''[[Star Trek II: The Wrath of Khan|Star Trek:The Wrath of Khan]]''. While not quotable by any traditional standards, the exclamation has entered the pop-culture lexicon as a frequently alluded to and oft-parodied "quote."
 
===პიროვნებაზე სტატიის შესაქმნელად ცნობადობა ''აუცილებელია'', მაგრამ ''არასაკმარისი''===
===Notability is ''necessary'', but not ''sufficient'', for an article on a person===
The fact that a person meets the notability requirements for inclusion of an article on that person in Wikipedia does not mean that this person is quotable. A person may in fact be highly notable for reasons unrelated to authorship of quotes, and yet never say a single thing worth quoting. An individual's notability will be weighed more heavily if they are notable as a ''source of quotes''. For example, a famous poet or pundit is more likely to be quotable than a famous baseball player - unless that baseball player is someone like [[Yogi Berra]], known for memorable comments.
 
Individual notability of the author ''is'' required for a quote about another person to be included in an article on that other person. This is discussed further below.
 
===ციტატის პოპულარობა/აღიარებულობა===
===Fame of the quote===
In some instances, a quote will come to far exceed the fame of the author. The news may pick up a stray comment that is amusing or interesting in context, and inject it into the public mind. Quotes with pithily express everyday realities (e.g. "A fool and his money are soon parted"; "Measure twice, cut once"; "He who laughs last, laughs best") may become proverbs, sayings, or aphorisms. An author may be notable as the originator of such sayings, but more frequently they arise from sources now unknown, and may be included in articles on proverbs, or on the themes reflected in the quote.
 
A famous quote that is generally accepted as originating from an otherwise little-known person may justify the existence of an article on that person. However, in order to insure that the quote itself is sufficiently famous for this purpose, it will be scrutinized heavily with respect to having withstood the test of time, as discussed below.
 
===საგნის/თემის ცნობადობა===
===Notability of the subject===
A quote is more likely to be deemed quotable if it is about a notable subject. Certain subjects, such as [[Love]] and [[Birth]], are universally known, and are the topic of frequent comment. Quotes on a less notable subject may still merit inclusion, but they must be shown to have a stronger case for inclusion based on factors such as the notability of the speaker and the quality of the quote itself. See, for example, quotes included in [[Hippopotamus]].
 
With regards to quotes about people, notability of a person as the ''subject'' of quote can be even more difficult to quantify, but it is clear that a person may be notable as a subject, even if that person has said nothing quotable.
 
===ბოლოდროინდელი თუ ხანგამოცდილი===
===Recentism vs. the Test of Time===
The older a quote is, the more likely it is that the quote has the characteristics that maintain the relevance of that quote in the public mind over the course of many generations. When evaluating the quotability of a quote, there must be a good case for believing that this quote will be of interest to people living ten, a hundred, perhaps even a thousand years from now.
 
By contrast, a quote that continues to be reported or repeated after over '''one-hundred years''' have passed will be presumed to be quotable.
 
===გადამოწმებადობა===
===Verifiability===
Anyone can ''attribute'' a quote to a notable person. In order for the matter to be quotable, it must be demonstrable that the person cited as the author of the quote is indeed the author; or at least that some independent and unbiased source attributes the quote to that author (see [[Wikiquote:Sourcing]]).
 
The presence of a quote in a published collection of quotations is strong evidence of quotability, both as to the quote and as to the author of the quote. However, this is not necessarily adequate evidence of verifiability. Such collections occasionally misattribute quotes; in such instances, the quote may be listed as "misattributed" in the entry for the wrongly identified author (along with an explanation of why this is believed to be a misattribution, and an identification if possible of the correct author), and may also be listed in the entry of the actual author.
 
===ციტატები, რომელიც სხვა ადამიანების კრიტიკას შეიცავს===
===Quotes containing criticism of other people===
There are certainly notable quotes in which one person criticizes another. However, because of the potential for abuse of this project, such quotes receive high scrutiny. For a critical quote to be included, the following conditions must be considered:
#Is the ''author'' of the quote a highly notable person?
1 538

რედაქტირება