მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

 
== ვ ==
ვირი გინდა ღობოს შიგნით დააბი დინდა ღობის გარეთ ვირი მაინც ვირი იქნებაო
 
== ზ ==
ანონიმური მომხმარებელი