ყურანი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(ახალი გვერდი: '''ყურანი''' არის ისლამის წმიდა წიგნი. შედგება 114 სურის...)
 
'''[[W:ყურანი|ყურანი]]''' არის ისლამის წმიდა წიგნი. შედგება 114 სურისაგან, რომლებიც თავის მხრივ შედგება აიებისაგან. შეიძლება რომ ერთი აია იყოს ერთი ციტატა.
 
== სურა I გამხსნელი (წიგნისა) ==
[[File:გამხსნელი.jpg|300px|thumb|right|გამხსნელი წიგნისა]]
* 1. სახელითა ალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობლისა.
7. იმათი გზით, რომელთაც მიეცი მოწყალება; არა – შერისხულთა და არცა – გზააბნეულთა.
 
== სურა II ძროხა ==
* სახელითა ალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობლისა.
 
257. ალაჰია მეგობარი მათი, ვინც ირწმუნა; გამოიყვანს მათ სიბნელიდან სინათლეში. ხოლო მათი მეგობარი, ვინაც არ ირწმუნა, ტაღუთია. ისინი არიან ცეცხლის ბინადარნი. იქნებიან იქ მარადიულნი.
 
== სურა III იმრანის სახლეული ==
[[File:მარიამი.jpg|300px|thumb|left|]]
 
== სურა IV ქალები ==
 
== სურა V მაგიდა ==
 
== სურა VI საქონელი ==
 
== სურა VII ზღუდეები ==
 
== სურა VIII ნადავლი ==
 
== სურა IX მონანიება (გამიჯვნა) ==
 
== სურა X იუნუსი ==
 
== სურა XI ჰუდი ==
 
== სურა XII იუსუფი ==
 
== სურა XIII ქუხილი ==
 
== სურა XIV იბრაჰიმი ==
 
== სურა XV ალ–ჰიჯრი ==
 
== სურა XVI ფუტკარი ==
 
== სურა XVII ღამეული გადაყვანა (ისრაელის ძენი) ==
 
== სურა XVIII გამოქვაბული ==
 
== სურა XIX მარიამი ==
[[File:მარიამი.jpg|300px|thumb|right|]]
 
== სურა XX ტა ჰა ==
 
== სურა XXI წინასწარმატყველნი ==
 
== სურა XXII ჰაჯი ==
 
== სურა XXIII მორწმუნენი ==
 
== სურა XXIV სინათლე ==
 
== სურა XXV განსხვავება ==
 
== სურა XXVI მგოსნები ==
 
== სურა XXVII ჭიანჭველანი ==
 
== სურა XXVIII ამბავი ==
 
== სურა XXIX ობობა ==
 
== სურა XXX რომაელნი ==
 
== სურა XXXI ლუკმანი ==
 
== სურა XXXII თაყვანისცემა ==
 
== სურა XXXIII დაჯგუფებანი ==
 
== სურა XXXIV საბა ==
 
== სურა XXXV შემოქმედი / ანგელოზნი ==
 
== სურა XXXVI ია სინ ==
 
== სურა XXXVII დამწკრივებულნი ==
 
== სურა XXXVIII სადი ==
 
== სურა XXXIX გუნდები ==
 
== სურა XL მიმტევებელი / მორწმუნე ==
 
== სურა XLI განმარტებულა(ნ) ==
 
== სურა XLII თათბირი ==
 
== სურა XLIII შემკულობანი ==
 
== სურა XLIV კვამლი ==
 
== სურა XLV მუხლმოყრილნი ==
 
== სურა XLVI ქვიშის ბორცვები ==
 
== სურა XLVII მუჰამადი ==
 
== სურა XLVIII გამარჯვება ==
 
== სურა XLIX ოთახები ==
 
== სურა L კაფ ==
 
== სურა LI მიმომფანტველნი ==
 
== სურა LII (სინას) მთა ==
 
== სურა LIII ვარსკვლავი ==
 
== სურა LIV მთვარე ==
 
== სურა LV მოწყალე ==
 
== სურა LVI მოსაწევნელი ==
 
== სურა LVII რკინა ==
 
== სურა LVIII მომჩივანი ქალი ==
 
== სურა LIX შეკრება ==
 
== სურა LX ქალი, რომელიც გამოიცდება ==
 
== სურა LXI (მებრძოლთა) მწკრივი ==
 
== სურა LXII პარასკევი ==
 
== სურა LXIII თვალთმაქცნი ==
 
== სურა LXIV ურთიერთმოტყუება ==
 
== სურა LXV განქორწინება ==
 
== სურა LXVI აპრძალვა ==
 
== სურა LXVII მეუფება ==
 
== სურა LXVIII კალამი / ნუნი ==
 
== სურა LXIX გარდუვალი ==
 
== სურა LXX საფეხურები ==
 
== სურა LXXI ნუჰი ==
 
== სურა LXXII ჯინები ==
 
== სურა LXXIII თანზე სამოსშემოხვეული ==
 
== სურა LXXIV წამოსასხამში გახვეული ==
 
== სურა LXXV აღდგომა ==
 
== სურა LXXVI ადამიანები ==
 
== სურა LXXVII წარმოგზავნილნი ==
 
== სურა LXXVIII ცნობა ==
 
== სურა LXXIX ამომრთმეველნი ==
 
== სურა LXXX მოიღუშა ==
 
== სურა LXXXI დაგრაგვნა ==
 
== სურა LXXXII გადაპობა ==
 
== სურა LXXXIII ამწყავნი ==
 
== სურა LXXXIV გადასკდომა ==
 
== სურა LXXXV თანავარსკვლავედნი ==
 
== სურა LXXXVI ღამით მავალი ==
 
== სურა LXXXVII უზენაესი ==
 
== სურა LXXXVIII დამბურავი ==
 
== სურა LXXXIX განთიადი ==
 
== სურა XC ქალაქი ==
 
== სურა XCI მზე ==
 
== სურა XCII ღამე ==
 
== სურა XCIII რიჟრაჟი ==
 
== სურა XCIV გადახსნა / განა ჩვენ არ გადავხსენით? ==
 
== სურა XCV ლუღვი ==
 
== სურა XCVI ლეკერტი ==
 
== სურა XCVII განჩინება ==
 
== სურა XCVIII ნათელი მტკიცება ==
 
== სურა XCIX მიწისძვრა ==
 
== სურა C მოჭენავენი ==
 
== სურა CI გამგმირავი ==
 
== სურა CII მომხვეჭელობა ==
 
== სურა CIII დაისი ==
 
== სურა CIV მქირდავი ==
 
== სურა CV სპილო ==
 
== სურა CVI კურაიში ==
 
== სურა CVII საბოძვარი ==
 
== სურა CVIII / წყალ / უხვი ==
 
== სურა CIX ურწსუნონი ==
 
== სურა CX შეწევნა ==
 
== სურა CXI პალმის ბოჭკონი ==
 
== სურა CXII სიწრფელე (რწმენისა) ==
 
== სურა CXIII ცისკარი ==
 
== სურა CXIV კაცნი ==
* სახელითა ალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობლისა.
 
1. თქვი: საშველად მივაშურებ უფალს კაცთა,
 
2. მუფეს კაცთა,
 
3. ღვთაებას კაცთა,
 
4. სიავისაგან დაფარული მაცდუნებლისა,
 
5. რომელიც ცდუნებას თესს გულებში კაცთა –
 
6. ჯინთა და კაცთა.
 
{{ვიკიპედია}}
120

რედაქტირება