მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

მგელი გახდება მისი ბატონი.
== რ ==
რომ არ ცდებოდეს ხანდა ხანხანდახან ბრძენი,
გულზე გასკდება სულელი წყენით.
 
== ს ==
სიტყვასა და საქმეს შორის,
89

რედაქტირება