შუმერული ანდაზები

#


რედაქტირება

  • არ იცოდე ლუდი - არ იცი სიხარული.

რედაქტირება

  • მგელი ღმერთს შეშჩიოდა "მარტო ვარ!".
  • მეგობარს ბოროტებით უხდი, მტერს რითი გადაუხდი?
  • მეგობრობა დროებით - მონობა სამუდამოთ.
  • მტერს ვერ გააგდებ კარიბჭიდან სადაც დაცვა სუსტია.

რედაქტირება

  • პატრონი გღებულობს, ძაღლი არ გიკბენს.

რედაქტირება

  • ძლიერი და ამპარტავანი ერთად ვერ გაძლებენ.