მთავარი მენიუს გახსნა
  •  

ქალები მიუკარებლები არიან, სანამ არ მიეკარები.

Revolutionary Joyce Better Contrast.jpg