ეს მომხმარებელი Malafaya-ს რობოტია.

en: This is an interwiki bot run by Malafaya.