ქართული ანდაზები: განსხვავება გადახედვებს შორის

*ცალ-ცალკე მომჩივანი ბატონს მართალი ეგონაო
*ცალთვალა ხარს ორთვალა ხარის ნამუშევარი თავისი ეგონაო
*ცალი ხელით ტაში ვერ დაიკვრებაო.
*ცარიელი კაცი ქვაზე მაგარიაო.
*ცარიელი ტომარა ფეხზე ვერ დადგება.
*ცას არავინ შეაბერდება
*ცას ქვეშ რაც კაცია, ყველა სიკვდილისააო
*ცოდო კაცს არ დააყენებს
*ცოლ-ქმრის ამბავი მხოლოდ ლოგინმა უნდა იცოდესო
*ცოლ-ქმრის ჩხუბი რეგვენს მართალი ეგონა.
*ცუდად სიტყვას ნუ დახარჯავ, ვერ შეიგნებს ბრიყვი კაცი
*ცუდათ ჯდომას, ცუდათ შრომა სჯობიან
*ცუდი სიტყვა ხანსა გრძელსა, ვერ გაივლის - უთქვამს ბრძენსა
*ცხენს მისივე ფეხები იპარავსო.
*ცხვარი ცხვარია, და, თუ გაცხარდა, ცხარეაო
*ცხრა ქალის ჭკუა ერთ კაკლის ნაჭუჭში ჩაიდებაო
56

რედაქტირება