დახმარება:პირველი ნაბიჯები

რეგისტრაცია


პირველ რიგში, გვერდის მარჯვენა ზედა კუთხეში მოძებნეთ სიტყვა ”შესვლა” და დააჭირეთ შესაბამის ბმულს. გაიხსნება ახალი ფანჯარა, სადაც სისტემა მოგთხოვთ რეგისტრაციას. აირჩიეთ თქვენი, როგორც რედაქტორის, სახელი ქართული ან ინგლისური ასოებით (მაგალითად, ავთანდილ - სახელი ან Trulala - ფსევდონიმი). უმჯობესია, თუ ნამდვილ სახელს გამოიყენებთ, ვინაიდან ვიკიციტატა პროფესიული პროექტია და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს თქვენი ღვაწლის შესახებ. ისე კი, შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი სახელი (ფსევდონიმი) ან სულაც ანონიმურად იმუშაოთ. ნება თქვენია!

ბმულები


ვიკიციტატის ნებისმიერი გვერდის დათვალიერებისას შეამჩნევთ, რომ ზოგიერთი სიტყვა ხაზგასმულია და ლურჯი ფერისაა, მაგალითად ასე: ციცერონი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სიტყვაზე ბმულია გაკეთებული და მასზე დაწკაპებით გაიხსნება სტატია, რომელიც ბმულის შინაარს შეესაბამება. თუ რომელიმე სტატიაში ნახავთ სიტყვას ან ფრაზას, რომელიც მარკირებულია ბმულით და არის წითელი ფერის, მაგალითად: ნაცარქექია. ეს ნიშნავს, რომ სტატია ამ სახელით ჯერ შექმნილი არ არის. მაშასადამე, ამის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ: დააწკაპეთ წითელ ბმულზე - ავტომატურად გაიხსნება ახალი ფანჯარა, სადაც შეგიძლიათ მუშაობის დაწყება.

განხილვის გვერდები


ვიკიციტატის ნებისმიერი გვერდის სტრუქტურა მსგავსია. პირველი სტრიქონი სტატიის სათაურს უჭირავს. მეორე სტრიქონში რამდენიმე გადამრთველი ღილაკია, რომელთა სახელებია:

  • სტატია - ძირითადი გვერდი, ჩანს უშუალოდ ამ სტატიის შინაარსი.
  • განხილვა - დამხმარე გვერდი, რომელზეც ვიკიციტატის რედაქტორები იხილავენ სტატიასთან დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებს და ერთმანეთს მცირე შეტყობინებებს უტოვებენ. უმრავლეს შემთხვევაში ეს გვერდები ცარიელია და ბმული წითელი ფერისაა.
  • რედაქტირება - თუ ამ ღილაკზე დააწკაპუნებთ, გვერდის შესაბამისი ტექსტი გამოჩნდება ფანჯარაში, სადაც შეგიძლიათ რედაქტირება ანუ ტექსტში ცვლილებების და დამატებების შეტანა.
  • ისტორია - დამხმარე გვერდი, სადაც აისახება მოცემულ სტატიაში შეტანილი დიდი თუ პატარა ცვლილება თარიღის, დროის და ავტორის მითითებით. მისი გენერირება ავტომატურად ხდება.


შემდეგ მოდის გვერდის ძირითადი ნაწილი, სადაც უშუალოდ სტატიაა მოთავსებული. და ბოლოს, ყოველი გვერდის ბოლო სტრიქონზე არის სპეციალური მითითება, თუ რომელ თემას და ქვეთემას შეეხება ეს სტატია. მაგალითად, თუ სტატიის სათაურად ქუთაისია დაწერილი, მაშინ ბოლოში მას მიეწერება კატეგორიის აღნიშვნა: [[კატეგორია:საქართველო|ქალაქები]].

სტატიის რედაქტირება


სტატიის შექმნა და რედაქტირება ადვილია, ამისათვის გაეცანით ჩვენი დახმარების გვერდებს, შემდეგ კი შეუდექით საქმეს. იმუშავეთ თამამად, იმუშავეთ იმ თემებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ. თუ თქვენ ჩათვლით, რომ რომელიმე სტატიის შინაარსი არასრულია ან არასათანადოდ არის გადმოცემული ფაქტები და მოვლენები, სრული მორალური უფლება გაქვთ მისი რედაქტირებისა. გახსოვდეთ, რომ ვიკიციტატა კოლექტიური შრომის შედეგია და მას მუდმივი მხარდაჭერა სჭირდება.