[იხ.] [რედ.] თარგის დოკუმენტაცია
ეს თარგი მონიშნულ სტატიებს ჩასვამს კატეგორიაში - კატეგორია:სტატიები წყაროს გარეშე.

გამოყენება

ეს თარგი საშუალებას იძლევა ერთი პარამეტრის დამატების, რომელიც განმარტავს თუ სპეციფიურად რა ციტატა არის საჭირო. ამ შემთხვევაში რედაქტორი წერს:

{{წყარო|სტატია}}

თარგის განსაზღვრის გარეშე დატოვებაც შეიძლება, ამ შემთხვევაში ის უპირობოდ მიცემულ ტექსტს მოიყვანს.

იხ. ასევე