პეტრე I დიდი

რუსეთის ცარი 1682-1721 და იმპერატორი 1721-1725 წლებში
Peter der-Grosse 1838.jpg
  •  

როგორც სიზმარი მეხსიერებიდან, — მიდიოდა ძალაუფლება, მიდიოდა ცხოვრება.

 

Как сон из памяти,- уходила власть, уходила жизнь


  •  

უბედურებას თუ შეუშინდი, ბედნიერებაც აღარ იქნება.