ფესვები — ქართული მხატვრული ფილმი.


  • ხის სიმაღლე მიწის ძირიდან კი არა, ფესვებიდან იზომება.
  • არ გაბედო სიკვდილი, სანამ ცოცხალი ხარ!
  • ჩვენ წყალში დავმეგობრდით და მიწაზე რა დაგვაშორებს ერთმანეთს!