მომხმარებლის წვლილი

24 ნოემბერი 2020

20 ნოემბერი 2020

19 ნოემბერი 2020

16 ნოემბერი 2020

9 ნოემბერი 2020

5 ნოემბერი 2020

2 ნოემბერი 2020

31 ოქტომბერი 2020

30 ოქტომბერი 2020

29 ოქტომბერი 2020

27 ოქტომბერი 2020

24 ოქტომბერი 2020

23 ოქტომბერი 2020

22 ოქტომბერი 2020